Κρατήστε με ενήμερο για τα Frozen Food Awards 2023

Αφήνουμε για λίγο στην άκρη τα λαχανικά μας για να σας μιλήσουμε για τις δράσεις μας!

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Κάθε κίνηση στην επιχειρηματική τους στρατηγική γίνεται με βάση το όραμα και τις αξίες τους, έχοντας σε πρώτο πλάνο τους ανθρώπους τους, την κοινωνία, και το περιβάλλον. Στην ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ φροντίζουν το περιβάλλον με πρακτικές και επενδύσεις που σέβονται και προστατεύουν τη φύση. Βρίσκονται δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους, προάγοντας τις αξίες της εξέλιξης και των ίσων ευκαιριών και στηρίζουν καθημερινά το έργο κοινωφελών οργανισμών, μέσα από πρωτοβουλίες, γεμάτες αγάπη και φροντίδα. Αποδεικνύουν έμπρακτα, με αυτόν τον τρόπο, ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα κάθε τους δραστηριότητας και επιχειρησιακής λειτουργίας.