Κρατήστε με ενήμερο για τα Frozen Food Awards 2023

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: βέλτιστη ποιότητα και μέγιστη ασφάλεια προϊόντων, σεβασμός στους εργαζομένους μας και το περιβάλλον, με έναν από τους μεγαλύτερους Αυτοματοποιημένους Ψυκτικούς θαλάμους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. / Αποθήκευσης Κατεψυγμένων

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Με κεντρικό άξονα λειτουργίας της, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πρωτοπορεί αδιάκοπα, έχοντας προτεραιότητά της, την προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασμό στους εργαζομένους της και την κοινωνία. Η κατασκευή του νέου, Αυτοματοποιημένου Ψυκτικού Θαλάμου υπερσύγχρονης τεχνολογίας, που κατατάσσεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καταφέρνει, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού, τη διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων αλλά και τη σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος θάλαμος καταναλώνει 70% λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς θαλάμους, ενώ τα φωτοβολταϊκά πάνελ, που βρίσκονται τοποθετημένα στη στέγη του, εξασφαλίζουν το 40% της ετήσιας ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του.

Στη σωστή θερμοκρασία, στον σωστό χρόνο! Πώς η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με τη χρήση τηλεματικής διασφαλίζει την ψυκτική αλυσίδα των προϊόντων της και τις εντός χρονικών ορίων παραδόσεις / Μεταφοράς & Διακίνησης

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ κατέχει, μισό αιώνα τώρα, ηγετική θέση στην παραγωγή, διάθεση και διανομή καταψυγμένων λαχανικών, καθώς και φρέσκων, συσκευασμένων σαλατών. Αδιαπραγμάτευτη αρχή της εταιρείας είναι η βέλτιστη ποιότητα και η μέγιστη ασφάλεια των προϊόντων της. Οι έγκαιρες παραδόσεις των προϊόντων στους πελάτες και η ταυτόχρονη εξασφάλιση των θερμοκρασιακών προδιαγραφών τους αποτελούν ένα κρίσιμο κομμάτι της λειτουργίας της εταιρείας που χαρακτηρίζεται από προκλήσεις. Η χρήση τηλεματικής στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας και τα δεδομένα κίνησης και θερμοκρασίας θαλάμου σε πραγματικό χρόνο που η εφαρμογή τηλεματικής παρέχει, δίνουν τη δυνατότητα λήψης αμέσων αποφάσεων στους χρήστες, που εγγυώνται τις έγκαιρες παραδόσεις και την κρίσιμη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας, παρά τις εκάστοτε δυσμενείς συνθήκες διανομής, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.