Κρατήστε με ενήμερο για τα Frozen Food Awards 2023

Frozen Food Awards 2022

Υπηρεσίες στον Κλάδο της Κατάψυξης

«Σπίτι μου, Πιτάκι μου»

alfa
Αθανάσιος Δ. ΚουκουτάρηςΜε στόχο να υποστηριχθεί το επαναλανσάρισμα της κατηγορίας μίνι πιτών από την alfa, δημιούργησαν μια καμπάνια που έτρεξε από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022 σε TV & Digital. Στόχος ήταν να προωθήσουν τη νέα σειρά Μίνι Πιτάκια της alfa, μέσα από την κατηγοριοποίησή της σε 3 γευστικές «οικογένειες», σύμφωνα με τη χρήση τους. Χρησιμοποίησαν ως κεντρικό μήνυμα το «Σπίτι μου, Πιτάκι μου» και γύρισαν τρεις ταινίες -μια για κάθε σειρά- με προϊοντική, ζωντανή́, νεανική, χιουμοριστική́ προσέγγιση και real life σκηνοθεσία. Η καμπάνια κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, τόσο από την αντίδραση του κοινού, όσο και από την αύξηση των μεριδίων.